skip to Main Content

Registrering og indberetning af Covid-19 testdata på skoleniveau

I forbindelse med genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler skal der fra d. 15. april 2021, kunne gennemføres selvpodning under supervision lokalt på skoler og gymnasier over hele landet.

I de vejledninger som er kommet fra myndighederne lægges der op til, at det er skolen der afgør, om det er supervisoren eller eleven selv der aflæser selve testresultatet. Der lægges ligeledes op til at selve testforløbet foregår klassevis med 1 supervisor pr. klasse/hold ad gangen.

Generelt er der er kommet mange informationer fra myndighederne, og vi oplever at det kan være svært at holde overblikket. Vi vil i det efterfølgende fremhæve de vigtigste elementer.

Det vi ved…

 • Hver skole skal dagligt indberette testsvar til SSI (Statens Serums Institut).
 • Indberetningen foregår via webportalen SEI, hvor data skal indtastes manuelt for en person ad gangen. Upload af fil er IKKE mulig.
 • Ved indtastning af CPR nr. i SEI foretages der et opslag i CPR-registeret. Det er altså ikke påkrævet at registrere navn i selve testfasen.
 • Telefonnummer skal KUN angives hvis resultatet af testen er positiv.
 • Indberettede svar videreformidles til Sundhed.dk, så testsvar kan ses og fremvises som dokumentation inden for 24 timer.
 • Noteret information skal opbevares på en måde, der tager hensyn til GDPR-reglerne.

"Covid-19 Skolepakken" - én samlet løsning til supervisor og administrator

Med baggrund i vores erfaring med scanning og datasikkerhed har vi lavet en jordnær løsning, der tager højde for forskellige lokale fremgangsmåder. Vi har lagt vægt på at udnytte mulighederne med stregkoder til at gøre registreringer hurtige og sikre.

GDPR sikker

Personfølsomme data gemmes som krypteret stregkode. Spar tid og undgå tastefejl ved registrering og indberetning.

Enkel og hurtig implementering

Løsningen kan tages i drift med det samme.

Benyttelse af kendt teknologi

Løsningen er bygget i Microsoft Access, en del af Office 365 pakken.

Covid-19 sikkerhed

Sikrer at du kan holde den nødvendige afstand samt udføre berøringsfri scanning.

Fast lav pakke pris

Fast pakkepris på software pr. skole-adresse uanset antal tests og supervisorer. Scannere købes efter behov.

Registrering af test data

Alt efter de lokale behov, vil der være forskellige måder at foretage registreringsprocessen på. På baggrund af dialog med gymnasier og materiale fra ministeriet, har vi lavet et program som understøtter 2 forskellige fremgangsmåder – hhv. 1-trins og 2-trins registrering.

I begge registreringsprocesser kan eleven scanne sygesikringsbevis berøringsfrit og supervisoren kan indscanne testresultatet via genvejsark. Elev og supervisor kommer derfor ikke i nærkontakt. Registrering af testdata foregår klassevis med 1 supervisor pr. klasse ad gangen. Efter klassen er testet, danner programmet et indberetningsark med stregkoder, som bruges når der skal indberettes i SEI portalen. Stregkoderne på arket er krypteret og overholder således GDPR lovgivningen.

1-trins registrering

Denne del af programmet tager udgangspunkt i en podningsproces med så få registreringer som muligt. I denne proces afventer eleven selv testsvaret og får det herefter bekræftet og registreret af supervisor.

Illustration af 1-trins registrering

Skærmbillede (startskærm)

Skærmbillede (1-trins registrering)

Genvejsark

2-trins registrering

2-trins registrering tager udgangspunkt i en proces, hvor eleven bliver registreret straks ved ankomst. Sygesikringskort scannes og pode-sæt med unikt serienummer udleveres og scannes. Pode-sættet er derved knyttet til elevens CPR nr. og kan dermed overlades til supervisor efter selvpodning. Her undgår man at elever skal vente 15-30 minutter på testsvar.

NB: Labels med unikt serienummer er nødvendige for at denne proces bliver optimal.

Illustration af 2-trins registrering

Skærmbillede 1 (2-trins registrering)

Skærmbillede 2 (2-trins registrering)

Genvejsark

Indberetning af test data

Hver skole skal dagligt indberette testsvar til SSI via webportalen SEI, hvor data skal registreres manuelt for en person ad gangen – en tidskrævende proces.

Med “Covid-19 Skolepakken” vil dette arbejde kunne gøres betydeligt hurtigere – det eneste du behøver, er det indberetningsark som programmet danner ifm. testen samt en special-programmeret USB håndscanner.

Med håndscanner + ark vil det være muligt at indscanne CPR nr., tidspunkt for podning, samt naturligvis telefonnummer, hvis prøven er positiv

Proces:

 1. Opret skema i SEI iht vejledning fra Sundhedsdatastyrelsen
 2. Klik “Opret ny registrering”
 3. Scan CPR-nummer fra stregkode-ark dannet v/ podningen
 4. Udfyld de 3 påkrævede felter – f.eks. : Elev / Næse / Negativ
 5. Scan tidspunkt for podning
 6. Scan telefonnummer fra stregkode-ark, hvis prøven er positiv
  -Trin 2-5 gentages for hver person med negativ prøve.
  -Trin 6 kun ved positiv prøve
 7. Indberet skema

Fordele:

 • Spar tid ved scanning af CPR nr., tidspunkt og tlf. nr.
 • Undgå fejl ved manuel indtastning af tlf. nr.
 • GDPR sikker håndtering af data

Indberetningsark med stregkoder dannet i podningsprocessen. Indberetningsarket er nøglen til at benytte USB håndscanner ved separat indrapportering i SEI.
Af GDPR-hensyn er CPR nr repræsenteret i en stregkode og kan kun uddrages med en specialprogrammeret håndscanner. 

Produktpræsentation

Bruger demo (1-trins registrering)

Bestilling af "Covid-19 Skole-pakken"

Du kan bestille “Covid-19 Skole-pakken” ved at udfylde formularen til højre. Når vi har modtaget bestillingen vender vi tilbage med ordrebekræftelse via e-mail.
(bestilling også mulig via telefon) 

Selve programmet “Covid-19 Skole-pakken” købes som basis og derefter vælges hvilke varianter af scannere som ønskes.

Følgende indgår i “Covid-19 Skole-pakken”: 

 • Program til registrering ved podningen – kan installeres på flere PC’er på skolen (samme adresse)
 • Genvejs-ark med stregkoder til nem og hurtig registrering af test data
 • Generering af GDPR sikkert indberetningsark med CPR nr. i stregkodeform
 • Brugervejledninger via PDF og videoer
 • Softwareopdateringer og support i 12 måneder

Systemkrav: 

 • Windows pc
 • Adgang til Microsoft 365

Stregkodescannere:

 


Håndscanner m/ kabel
Newland HR5280 “Special Edition” læs mere

 

 

 

Trådløs håndscannerNewland HR5280BT “Special Edition” læs mere

 

 

Newland FR27

 

 

BordscannerNewland FR27 “Special Edition” læs mere

 

Serienummer label til Covid-19 selvpodning

 

 

Labels til podesætrulle m/ 1.000 stk. fortrykte labels med unikke numre/stregkoder læs mere

 

 

Bemærk:

 • Håndscanner er nødvendig til registrering samt indberetning af test data.
 • Til 1-trins registrering anbefaler vi, at hver supervisor har både 1 bordscanner og 1 håndscanner tilsluttet. Bordscanner bidrager til at sikre den nødvendige afstand mellem supervisor og elev.
 • Labels til pode-sæt er nødvendig ved 2-trins registrering for at knytte pode-sæt til elevens cpr-nummer.
 • Ovenstående bord- og håndscannere er specielt programmerede til skolepakken – andre scannere med standard opsætning vil ikke fungere. Dette af GDPR hensyn.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg læse jeres databehandler-aftale?

Vi har ikke en databehandleraftale – det er ikke nødvendigt. I vores løsningen ligger alle data hos jer. Der ligger ikke data i ”Skyen” eller hos Skancode og derfor er en databehandler-aftale ikke relevant.

Hvordan tager løsningen højde for datasikkerhed?

Løsningen er lavet med fokus på datasikkerhed:

 • Når man er logget ind, er personfølsomme data ikke synlige/tilgængelige for brugeren.
 • Det dokument som dannes af vores program, viser ikke CPR nr. synligt – det kan kun aflæses af specialprogrammerede håndscannere. Skulle uheldet være ude er dokumentet i sig selv altså harmløst i GDPR sammenhæng.
 • Den underliggende database på de PC’ere hvor programmet er installeret bevarer kun data samme dag som de er registreret – herefter slettes de automatisk.

Skal man betale for hver PC programmet installeres på?

Nej – prisen på software er et engangsbeløb, som giver ret til installation på ubegrænset antal computere på samme fysiske adresse.

NB: Vi forbeholder os retten til at ændre og tilpasse løsningen uden varsel. Løsningen bygger på de aktuelle vejledninger fra hhv. Sundhedsdatastyrelsen, samt Børne- og Undervisningsministeriet, som fortsat afventer den endelige bekendtgørelse. Eventuelle ændringer vil forekomme dels hvis kravene ændrer sig og dels hvis tilbagemeldinger/input fra brugere åbner mulighed for at lave yderligere optimeringer, som kan komme alle skoler til gavn.  

Har du spørgsmål til overstående?
Så kontakt Jens Peder:

jp@skancode.dk
72 22 02 11

Close search

Kurv

Back To Top